Платформа за търговия на дългове
Тук можете свободно да продавате и купувате дългове, независимо от тяхната стойност и брой
Сектори(KID): ВСИЧКИ KIDA KIDB KIDC KIDD KIDE KIDF KIDG KIDH KIDI KIDJ KIDK KIDL KIDM KIDN KIDO KIDP KIDQ KIDR KIDS KIDT KIDU 
Тарифа за работа с платформата за търговия на дългове
1.Дължими комисиони от продавач при реализирана сделка.
1.1. При просрочени и съдебни дългове.
Цена на сделкатаКомисион в процент от реализираната цена
До 20 000 лева3,99% мин. 50 лева
0т 20 001 до 100 000 лева2,99%
От 100 001 до 500 000 лева1,99%
Над 500 000 левапо договаряне
1.2. При редовни дългове
Цена на сделкатаКомисион в процент от реализираната цена
До 500 000 лева1,50% мин. 100 лева
Над 500 000 левапо договаряне
2.Дължими комисиони от купувач при реализирана сделка.
2.1. При просрочени и съдебни дългове.
Цена на сделкатаКомисион в процент от реализираната цена
До 20 000 лева2,99% мин. 50 лева
От 20 001 до 500 000 лева1,99%
Над 500 000 левапо договаряне
2.2. При редовни дългове.
Цена на сделкатаКомисион в процент от реализираната цена
До 500 000 лева1,00% мин. 100 лева
Над 500 000 левапо договаряне
3. Такси за търговия на пратформата.
3.1. Такса за търговия на платформата за юридическо лице
* Няма ограничение в броя на търгуваните дългове. При заплащане на тази такса, таксите по точка 3.2. и 3.3. не се дължат
500 лева
3.2. Такса за дълг на юридическо лице за 12 месеца300 лева
3.3. Такса за дълг на физическо лице за 12 месеца80 лева
Забележка:
Всички цени са без начислен ДДС.

Плащане се извършва по следната банкова сметка:
СИС Контрол ООД
Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG47STSA93000020138966